Biblioteka Beletrystyczna Politechniki Łódzkiej


Koniec Poprzednie menu Zaloguj Zmień/usuń zamówienia Wyloguj
Szukaj według:
Autor
 
Tytuł
 
Multi-index
 
Hasło
 
Numery i kody
 
Sortuj wyniki
(dot. wyszukiwania w indeksach po słowach):
1. Sortowanie
2. Sortowanie
Pokaż tytuły gdzie (dot. wyszukiwania w indeksach po słowach):

Wprowadź wyrażenie wyszukiwawcze:

Aby utworzyć przeszukiwanie złożone najpierw wybierz opcję Multi-index , potem wprowadź szukane wyrażenia z dodanymi kwalifikatorami podanymi w nawiasach za nazwami indeksów słów kluczowych wyszczególnionych powyżej. Użyj operatorów Boolowskich AND(i) lub OR(lub) w celu łączenia wyrażeń oraz nawiasów w celu ich grupowania.
Na przykład aby znaleźć 'Pilot gwiaździstego znaku' lub 'Niebieskie drogi' Janusza Meissnera, można wybrać słowo z nazwy autora i słowo z tytułu, a potem wykonać następujące przeszukiwanie:

meissner.ak. and (pilot.tk. or drogi.tk.)

Wielkość liter jest bez znaczenia. Kropka przed i po kwalifikatorze jest ważna. Jeżeli używasz nawiasów nie zapomnij używać ich w parach( ... ).


Koniec Poprzednie menu Zaloguj Zmień/usuń zamówienia Wyloguj

Pisz do WebPAC admin z wszelkimi pytaniami i komentarzami dot. WebPAC.

WebPAC V1.91 20011108 release Z39.50