Biblioteka Beletrystyczna Politechniki Łódzkiej


Wyszukiwanie Wyloguj

Logowanie do systemu

Nazwisko i imię:
Kod paskowy:

Wprowadź nazwisko i imię w formie nazwisko imię, użyj tylko jednej spacji między nazwiskiem (nazwiskami) i imieniem (imionami).

Użyj liter alfabetu łacińskiego - bez polskich diakrytyków oraz bez myślnika pomiędzy nazwiskami dwuczłonowymi.

Przykład: Kosciuszko Tadeusz, Zabczynska Grazyna, Kucowna Zofia, Zylko Miroslaw, Kowalska Nowak Ewa

Po zakończeniu pracy z WebPAC wyloguj się z systemu wciskając:
   


Jeżeli po zalogowaniu przez 00:03:00 (hh:mm:ss) nie wykonasz żadnego działania, to zostaniesz automatycznie wylogowany.


Pisz do WebPAC admin z wszelkimi pytaniami i komentarzami dot. WebPAC.

WPEMain V20011112 Release Opt